Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  171/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  171/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh
Trích yếu : 
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/02/2012