Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  34/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  34/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng CP
Trích yếu :  Công văn số 34/TTg-ĐMDN ngày 9 tháng 1 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/01/2012