Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1920/QĐ-BTTTT
Mã văn bản :  1920/QĐ-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ TT và TT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/12/2014