Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  32/2008/NĐ-CP
Mã văn bản :  32/2008/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/03/2008