Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về khuyến khích xã hội hóa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  135/2008/TT-BTC
Mã văn bản :  135/2008/TT-BTC
Người ký :  Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số138/2008/TT-NTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về khuyến khích xã hội hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/12/2008