Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn Nghị định số 68/2008/NĐ-CP về chính sách xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề...
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  135/2008/TT-BTC
Mã văn bản :  135/2008/TT-BTC
Người ký :  Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 68/2008/NĐ-CP về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/12/2008