Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  2174/QĐ-NHNN
Mã văn bản :  2174/QĐ-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu : 
Quyết định số 2174/QĐ-NNHNN ngày 28 tháng 10 năm 2014 của NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/10/2014