Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ninh
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  2418/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  2418/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 2418/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/10/2014