Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  62/2008/TT-BNN
Mã văn bản :  62/2008/TT-BNN
Người ký :  Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 62/2008/BNN-TS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/05/2008