Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ninh
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2408/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  2408/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/11/2014