Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định tiêu chí xét chọn đối tượng được vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ninh
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2417/QĐ-UBND
Mã văn bản :  2417/QĐ-UBND
Người ký :  Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định tiêu chí xét chọn đối tượng được vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ  về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/11/2014