Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thanh Hóa
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  3567/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  3567/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/11/2014