Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  10/2016/TT-NHNN
Mã văn bản :  10/2016/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc
Trích yếu : 
Thông tư số  10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/06/2016