Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  10/2016/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  10/2016/TT-BNNPTNT
Người ký :  Vũ Văn Tám, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/06/2016