Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Nam
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  12/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 2/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/05/2016