Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nhà đất
Số văn bản :  188/2013/NĐ-CP
Mã văn bản :  188/2013/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/11/2013