Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/CT-BGTVT
Mã văn bản :  19/CT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Chỉ thị số 19/CT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GTVTv/v tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/10/2014