Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  35/2014/TT-BCT
Mã văn bản :  35/2014/TT-BCT
Người ký :  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/10/2014