Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  10/2014/TT-BVHTTDL
Mã văn bản :  10/2014/TT-BVHTTDL
Người ký :  Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/10/2014