Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Phú Thọ
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  13/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  13/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/10/2014