Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Kon Tum
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  57/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  57/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/10/2014