Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v xử lý vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  14397/BTC-TCHQ
Mã văn bản :  14397/BTC-TCHQ
Người ký :  Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng Cục trưởng TCHQ
Trích yếu :  Công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v xử lý vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/10/2014