Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  406/TB-VPCP
Mã văn bản :  406/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2014của VPCP Kết luận của TTg tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/10/2014