Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v áp dụng thuế chống bán phá giá
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  14087/BTC-TCHQ
Mã văn bản :  14087/BTC-TCHQ
Người ký :  Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng
Trích yếu :  Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v áp dụng thuế chống bán phá giá
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/10/2014