Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  723/QĐ-BTC
Mã văn bản :  723/QĐ-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 723/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/03/2012