Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  404/TB-VPCP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9 tháng 10 năm 2014 của VPCP về ý  kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/10/2014