Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn NHTM trong thực hiện bảo lãnh DNNVV vay vốn theo Quy chế bảo lãnh
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  29/2014/TT-NHNN
Mã văn bản :  29/2014/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 29/2014/TT-NHNN ngày 9 tháng 10 năm 2014 của NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/10/2014