Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn việc lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  27/2014/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  27/2014/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Phạm Minh Huân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Bộ LĐ,TB và XH hướng dẫn việc cơ quan QLNN về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/10/2014