Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bình Dương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  25/CT-UBND
Mã văn bản :  25/CT-UBND
Người ký :  Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương v/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/09/2014