Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  19/2013/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  19/2013/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Phạm Minh Huân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 hướng dẫn hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/09/2014