Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  3556/LĐTBXH-LĐTL
Mã văn bản :  3556/LĐTBXH-LĐTL
Người ký :  Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng
Trích yếu :  Công văn số 3556/LĐTBXH-LĐTL ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Bộ LĐ, TB và XH v/v tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/09/2014