Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  18/2013/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  18/2013/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Phạm Minh Huân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/09/2013