Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thái Bình
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  18/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  18/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành "Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/09/2014