Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  16/2010/TT-NHNN
Mã văn bản :  16/2010/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/06/2010