Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  27/2014/TT-NHNN
Mã văn bản :  27/2014/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 9 năm 2014 của NHNN v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/09/2014