Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  23/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  23/VBHN-NHNN
Người ký : 
Trích yếu : 
Thông tư số 23/VBHN-NHNN ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/09/2014