Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Tổ chức thực hiện quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4238/KH-UBND
Mã văn bản :  4238/KH-UBND
Người ký :  Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Kế hoạch số 4238/KH-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/09/2014