Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1348/QĐ-BKHCN
Mã văn bản :  1348/QĐ-BKHCN
Người ký :  Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ KH và Công nghệ ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/05/2016