Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  An Giang
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  285/KH-UBND
Mã văn bản :  285/KH-UBND
Người ký :  Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/06/2016