Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật An toàn, vệ sinh lao động
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  Luật An toàn, vệ sinh lao động
Mã văn bản :  Luật An toàn, vệ sinh lao động
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số 84/2015/QH13)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/06/2015