Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  63/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  63/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Phan Ngọc Thọ, PCT UBND tỉnh
Trích yếu :  Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh TTH quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/09/2014