Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  62/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  62/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/09/2014