Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Nam
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  23/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  23/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Phước Thanh, Chủ tịch
Trích yếu :  Quyết định số23/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/09/2014