Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  126/2014/TT-BTC
Mã văn bản :  126/2014/TT-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/08/2014