Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  KL của Chính phủ về cải cách TTHC trong thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  370/TB-VPCP
Mã văn bản :  370/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Chính phủ về cải cách TTHC trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/09/2014