Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thái Bình
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  13/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  13/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số13/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/09/2014