Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  884/QĐ-UBND.HC
Mã văn bản :  884/QĐ-UBND.HC
Người ký :  Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 884/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/09/2014