Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bắc Ninh
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  386/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  386/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 386/2014/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/09/2014