Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Thuận
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  38/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  38/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết địnhsố 38/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/08/2014