Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  28/2014/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  28/2014/TT-BNNPTNT
Người ký :  Cao Đức Phát, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/09/2014